Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 06 2015

czachadymi
21:43
Reposted fromblaibauch blaibauch viabudas budas
21:41
5670 c34d

fyeahbengalcats:

Charcoal Bengal

July 05 2015

czachadymi
22:23
2898 7003
Reposted frommaszka maszka viainsanedreamer insanedreamer

July 03 2015

czachadymi
21:55

July 02 2015

czachadymi
23:03
2692 35f5 500
Reposted fromstepowywilk stepowywilk viaruinyourday ruinyourday
czachadymi
22:54
6810 1368
Reposted fromkiixey kiixey viaczeczotka czeczotka
czachadymi
22:49
6104 c74f 500

chingizhobbes:

my friends found this sleeping cat in istanbul and dressed her up.

Reposted frombukoz bukoz viaruinyourday ruinyourday
czachadymi
22:48
0588 4891
Reposted fromtapczan1 tapczan1 viainsanedreamer insanedreamer
czachadymi
22:47
3940 9eef

July 01 2015

czachadymi
20:13
9455 6042
Reposted frompulperybka pulperybka viaCaccipergolo Caccipergolo
czachadymi
20:12
3503 cc31
Reposted fromUnderwaterroses Underwaterroses viapopcltr popcltr

June 25 2015

czachadymi
22:19
6157 3d5a 500

luzfosca:

José Oiticica Filho

Untitled, 1953

Reposted fromlifeless lifeless
czachadymi
22:19
6166 d47b

luzfosca:

Robert Steingarten

Bridge Abutment, 1940’s

Reposted fromlifeless lifeless
21:59
czachadymi
11:30
2716 5e71
Reposted fromanaa anaa viajchigo jchigo
10:57
2333 3dce
Reposted fromshepaintedfire shepaintedfire viajchigo jchigo
czachadymi
10:54
3889 63e1
I need dis!
Reposted fromjakniejaktak jakniejaktak viaaniuszka aniuszka
czachadymi
10:48
8345 5c0d
Reposted fromicanseeyou icanseeyou viagranini granini
czachadymi
10:48
czachadymi
10:45

"Wiesz, związek dwojga ludzi jest wysiłkiem, pracą, antyhedonizmem, któremu bardzo rzadko dzisiaj ludzie chcą sprostać. Poza tym, dużo trudniej
jest dzisiaj nawzajem się pokochać. Żyjemy w świecie bardzo wyżyłowanych wymagań, na które nakładają się jeszcze seksualno-emocjonalne fantazje o mocno popkulturowym rodowodzie - mam nieśmiałe podejrzenia, że jesteśmy wszyscy
okrutnie poprzestawiani przez kulturę masową. Gdy studiowałem amerykanistykę, pani profesor od filmu amerykańskiego opowiedziała nam pewną statystyczną anegdotę - na północy Kanady, gdzie jest większość populacji to Indianie, żyjący w oddalonych od siebie po parę tysięcy kilometrów dziurach, w latach osiemdziesiątych wzrosła o kilkaset procent ilość samobójstw u młodych mężczyzn. Powód był prosty - pobudowali im kina, które puszczały amerykańskie filmy. Ci biedni Indianie, żyjący w kanadyjskiej tajdze, zobaczyli po raz pierwszy w życiu, że gdzieś tam jest inne życie, polegające na codziennym odwiedzaniu kalifornijskich plaż i spółkowaniu z modelkami. W pewnym sensie wszyscy jesteśmy dzisiaj tymi Indianami. Mamy za dużo tropów, wzorców, ideałów, wyobrażeń. Nasi rodzice, którzy często brali ślub po to, aby był spokój i przydział na mieszkanie, w pewnym sensie mieli łatwiej."

— — Jakub Żulczyk
Reposted fromjustyha justyha viaarrependimento arrependimento
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl